Thàinig Huja agus Mario à Canada gu Croatia, agus thadhail iad cuideachd air Zagreb. Is e Cròit Chanada a th 'ann am Mario, agus bha e airson a leannan a thoirt a-steach do thìr a shinnsirean. Bha iad ann am Pula far an robh athair, ach dh 'aontaich iad tadhal air Zagreb mar phrìomh bhaile Croatia. Tha Croit glè mhath agus bhiodh e toilichte gu tilleadh an seo.